Yıl / Year: 2022    Cilt / Volume: 14     Sayı / Number: 2
[Kapak Sayfası - Cover Page]              <<     >>                  [İçindekiler - Table of Contents]

  DERLEME / REVIEW
1 Bipolar Bozukluk ve Romatoid Artrit İlişkisi [Relationship between Bipolar Disorder and Rheumatoid Arthritis]
Melike Mandacı, Aslı Sarandöl, Cengiz Akkaya
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2022; 14(2):131-142
[PDF]  [PDF (English)]
2 Travma Mağdurlarına Yönelik Grup Müdahaleleri [Group Interventions for Trauma Victims]
  Gözde Çamaş, Ayşegül Anayurt
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2022; 14(2):143-151
[PDF]  [PDF (English)
3 Sağlık Davranış Kuramları Çerçevesinden Hamilelikte Sigara Bırakma: Güncel Bir Derleme [Smoking Cessation in Pregnancy within the Framework of Health Behavioral Theories: A Current Review]
  Didem Acar, Özlem Sertel Berk
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2022; 14(2):152-164   
[PDF]  [PDF (English)]
4 Otizm Spektrum Bozukluğunda Tamamlayıcı ve Alternatif Tedavilerin Kullanımı [Use of Complementary and Alternative Therapies in Autism Spectrum Disorder]
  Zehra Hangül, Ali Evren Tufan
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2022; 14(2):165-173
  [PDF]  [PDF (English)]
5 Anormal Kavramına Ruh Sağlığı Üzerinden Bir Bakış [An Overview of the Abnormal Concept Through Mental Health]
Yener Özen, Oğuzhan Taşdemir
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2022; 14(2):174-184
[PDF]  [PDF (English)]
6 C Kümesi Kişilik Bozukluklarında Bilişsel Davranışçı Terapinin Etkililiği [Effectiveness of Cognitive Behavioral Therapy in Cluster C Personality Disorders]
  Elif Ergin, Özden Yalçınkaya Alkar
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2022; 14(2):185-194
[PDF]  [PDF (English)]
   
7 Duygu Düzenlemeye Güncel Bir Bakış: Bağlamsal Faktörler [A Current Overview on Emotion Regulation: Contextual Factors]
  Pelin Bintaş Zörer, Orçun Yorulmaz
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2022; 14(2):195-206
[PDF]  [PDF (English)]
8 Öz Belirleme Kuramı Temelinde Bir Müdahale Aracı Olarak Video Oyunları [Video Games as a Part of Intervention Programs Based on Self-Determination Theory]
  Mehmet Can Sevinçli, Melike Eğer Aydoğmuş
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2022; 14(2):207-220
[PDF]  [PDF (English)]
   
9 Fibromiyalji ile İlişkili Psikolojik Faktörler ve Psikolojik Müdahale Alanları [Psychological Factors Associated with Fibromyalgia and the Areas of Psychological Intervention]
  Rumeysa Eda Kanık Tezcan, Özden Yalçınkaya Alkar
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2022; 14(2):221-234
[PDF]  [PDF (English)]
10 Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu İle Otonom Sinir Sisteminin İlişkisi: Bir Güncelleme [Association between Attention Deficit Hyperactivity Disorder and the Autonomic Nervous System: An Update]
  Kübra Kılınç, Fatih Hilmi Çetin, Halit Necmi Uçar, Serhat Türkoğlu
Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2022; 14(2):235-246
[PDF]  [PDF (English)]
11 Çocuk Cinsel İstismarını Önleme Programlarında Ebeveyn Eğitimi [Parent Education in Child Sexual Abuse Prevention Programs]
  Tuğba Türk Kurtça
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2022; 14(2):247-254
[PDF]  [PDF (English)]
   
12 “Yuli” Filminin Travma, Büyüme ve Yaratıcılık Kavramları Açısından İncelenmesi [A Review of the Film “Yuli” In Terms of Trauma, Growth and Creativity]
  Eda Mert, Hülya Arslantaş
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2022; 14(2):255-263
[PDF]  [PDF (English)]
13 Alkol/Madde Kullanım Bozukluklarında Şiddet ve İntiharın Nörobiyolojik Temelleri [Neurobiological Basis of Violence and Suicide in Alcohol/Substance Use Disorders]
  Bahadır Geniş, Ferit Şahin, Nermin Gürhan
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2022; 14(2):264-275
[PDF]  [PDF (English)]
   
14 Human Givens (İnsana Verilen) Terapinin Etkililiği Üzerine Bir Sistematik Derleme Çalışması [A Systematic Review Study on Human Givens Therapy’s Effectiveness]
  Semra Uçar
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2022; 14(2):276-283
[PDF]  [PDF (English)]
   
15 Ruh Sağlığı Okuryazarlığı: Farkındalık ile Toplum Ruh Sağlığını Güçlendirme [Mental Health Literacy: Strengthening Community Mental Health with Awareness]
  Duygu Özer, Özlem Şahin Altun
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2022; 14(2):284-289
[PDF]  [PDF (English)]
   
  DÜZELTME / CORRIGENDUM
16 Düzeltme: Obsesif Kompulsif Bozukluk Tedavisinde Kullanılan Davranışçı Müdahale Teknikleri: Sistematik Derleme [Corrigendum: Behavioral Intervention Techniques Used in the Treatment of Obsessive Compulsive Disorder: Systematic Review]
  Ali Yasin Kafes, Tolga Köskün
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2022; 14(2):290
[PDF]  [PDF (English)]