Yıl / Year: 2010    Cilt / Volume: 2     Sayı / Number: 4
[Kapak Sayfası - Cover Page]                                                       [İçindekiler - Table of Contents]

  İdame Elektrokonvulzif Tedavi [Maintenance Electroconvulsive Therapy]
  Mustafa Melih Bilgi, Çağdaş Eker, Ali Saffet Gönül
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2010; 2(4):421-442
  [Özet-Abstract ]   [PDF]    (Article in Turkish) (Çevrimiçi yayın / Published online: 26 Mayıs 2010 / May 26, 2010)
“Aşk” Fenomeni ve Sevgi İlişkilerinin Nörobiyolojisi [“Love” Phenomenon and Neurobiology of Love Relations]
  Ali Evren Tufan, İrem Yaluğ
Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2010; 2(4):443-456
  [Özet-Abstract ]   [PDF]    (Article in Turkish) (Çevrimiçi yayın / Published online: 01 Haziran 2010 / June 01, 2010)
   
  Testosteron ve Depresyon [Testosterone and Depression]
  Şükrü Kartalcı
Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2010; 2(4):457-472
  [Özet-Abstract ]   [PDF]    (Article in Turkish) (Çevrimiçi yayın / Published online: 07 Haziran 2010 / June 07, 2010)
   
  Sosyal Anksiyete Bozukluğu ve Alkol Kullanım Bozuklukları [Social Anxiety Disorder and Alcohol Use Disorders]
  Cüneyt Evren
Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2010; 2(4):473-515
  [Özet-Abstract ]   [PDF]    (Article in Turkish) (Çevrimiçi yayın / Published online: 16 Haziran 2010 / June 16, 2010)
   
  Uçucu Madde Bağımlılığı ve Tıbbi Sonuçları [Inhalant Dependence and its Medical Consequences]
  Mehmet Hamid Boztaş, Özden Arısoy
Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2010; 2(4):516-531
  [Özet-Abstract ]   [PDF]    (Article in Turkish) (Çevrimiçi yayın / Published online: 20 Haziran 2010 / June 20, 2010)
   
  Psikiyatride Sık Karşılaşılan Toksik Sendromlar [Common Toxic Syndromes in Psychiatric Practice]
  Vesile Altınyazar
Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2010; 2(4):532-571
  [Özet-Abstract ]   [PDF]    (Article in Turkish) (Çevrimiçi yayın / Published online: 30 Haziran 2010 / June 30, 2010)
   
  Obezitede Çeşitli Risk Faktörleri ve Dürtüsellik [Risk Factors and Impulsivity in Obesity]
  Bilge Burçak Annagür
Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2010; 2(4):572-582
  [Özet-Abstract ]   [PDF]    (Article in Turkish) (Çevrimiçi yayın / Published online: 30 Haziran 2010 / June 30, 2010)
   
  Ruhsal Bozuklukların Önlenmesi: Kavramsal Çerçeve ve Sınıflandırma [Prevention of Mental Disorders: Conceptual Framework and Classification]
  Bülent Kadri Gültekin
Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2010; 2(4):583-594
  [Özet-Abstract ]   [PDF]    (Article in Turkish) (Çevrimiçi yayın / Published online: 05 Temmuz 2010 / July 05, 2010)
   
  Malign Katatoni [Malignant Catatonia]
  Ayça Özkul, Ali Akyol, Yusuf Tamam
Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2010; 2(4):595-608
  [Özet-Abstract ]   [PDF]    (Article in Turkish) (Çevrimiçi yayın / Published online: 05 Temmuz 2010 / July 05, 2010)