Yıl / Year: 2011    Cilt / Volume: 3     Sayı / Number: 4
[Kapak Sayfası - Cover Page]                                                       [İçindekiler - Table of Contents]

  Bipolar Bozuklukta Bilişsel Davranışçı Terapi [Cognitive Behavioral Therapy in Bipolar Disorder]
  Zeynep Maçkalı, Ahmet Tosun
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2011; 3(4):571-594
  [Özet-Abstract ]   [PDF]   [DjVu] (Article in Turkish) (Çevrimiçi yayın / Published online: 14 Temmuz 2011 / July 14, 2011)
   
  Genital Kanser Tanı Sürecinde Varoluşsal Kaygı [Existential Anxiety in Diagnostic Process of Genital Cancer]
  Saliha Hallaç, Fatma Öz
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2011; 3(4):595-610
  [Özet-Abstract ]   [PDF]   [DjVu] (Article in Turkish) (Çevrimiçi yayın / Published online: 17 Temmuz 2011 / July 17, 2011)
   
  Şizofreni ve Özkıyım [Schizophrenia and Suicide]
  Özlem Çetin, Salih Saygın Eker
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2011; 3(4):611-627
  [Özet-Abstract ]   [PDF]   [DjVu] (Article in Turkish) (Çevrimiçi yayın / Published online: 17 Temmuz 2011 / July 17, 2011)
  Psikiyatrik Hastalarda Ağız Sağlığı [Oral Health in Psychiatric Patients]
  Özlem Gürbüz, Kürşat Altınbaş, Erhan Kurt
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2011; 3(4):628-646
  [Özet-Abstract ]   [PDF]   [DjVu] (Article in Turkish) (Çevrimiçi yayın / Published online: 24 Temmuz 2011 / July 24, 2011)
   
  İşitsel Varsanılarda Bilişsel Davranışçı Terapi [Cognitive Behavioral Therapy for Auditory Hallucinations]
  Oya Mortan, Serap Tekinsav Sütcü
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2011; 3(4):647-663
  [Özet-Abstract ]   [PDF]   [DjVu] (Article in Turkish) (Çevrimiçi yayın / Published online: 24 Temmuz 2011 / July 24, 2011)
   
  Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğunda Aday Gen Çalışmaları [Candidate Gene Studies of Attention Deficit Hyperactivity Disorder]
  Esra Güney, Mehmet Fatih Ceylan, Elvan İşeri
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2011; 3(4):664-682
  [Özet-Abstract ]   [PDF]   [DjVu] (Article in Turkish) (Çevrimiçi yayın / Published online: 24 Temmuz 2011 / July 24, 2011)
   
  Ruhsal Hastalığı Olan Ebeveynle Yaşamak [Living with Mentally Ill Parent]
  Kadriye Buldukoğlu, Kerime Bademli, Dudu Karakaya, Gülşah Göral, İlkay Keser
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2011; 3(4):683-703
  [Özet-Abstract ]   [PDF]   [DjVu] (Article in Turkish) (Çevrimiçi yayın / Published online: 25 Temmuz 2011 / July 25, 2011)
   
  Kekemelik [Stuttering]
  Aslıhan Okan İbiloğlu
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2011; 3(4):704-727
  [Özet-Abstract ]   [PDF]   [DjVu] (Article in Turkish) (Çevrimiçi yayın / Published online: 26 Temmuz 2011 / July 26, 2011)