Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2013; 5(2):140-161; (Çevrimiçi  yayın tarihi - Online publication date: 01 Şubat 2013 /  February 01, 2013; doi: 10.5455/cap.20130510)

  Boşanmanın Çocuk Üzerindeki Etkileri
Effects of Divorce on Children
Nilgün Öngider
Özet
  Yapılmış çalışmalarda, anne ve babası boşanmış çocukların, anne-babası birlikte olan çocuklara göre psikolojik sorunlar açısından daha fazla risk altında olduğu konusunda genellikle fikir birliği olduğu görülmektedir. Boşanma, psikolojik, sosyal ve ekonomik açılardan çok ciddi değişikliklere neden olmaktadır. Ayrıca ebeveynleri boşanan çocukların, boşanma sonrasındaki kısa ve uzun dönem içinde, akademik, sosyal ve psikolojik açılardan birçok olumsuz sonuçlara maruz kaldıkları gösterilmiştir. Boşanmanın uzun süreli etkilerini araştırıldığında, çocukluk dönemlerinde ebeveynlerinin boşanmasına şahit olan çocukların, yetişkinlik yaşantıları boyunca daha çok sorun yaşadıkları; hatta, ebeveynleri boşanmış çocukların, kendi evliliklerinin de daha yüksek oranda boşanmayla sonuçlandığı bildirilmektedir. Çocukluk dönemlerinde ebeveynleri boşanmış bireylerin, yetişkinlik dönemlerinde yaşadıkları bağlanma sorunları ve yaşam kalitesinde bozulma gibi boşanmanın uzun süreli sonuçları, bu bireylerin çocukluk dönemlerinde yaşadıkları boşanmanın kısa süreli sonuçları olan duygusal ve sosyal sorunlara kıyasla daha ciddidir. Bulgular, boşanmanın ebeveyn- çocuk ilişkilerinde bozulma, duygusal desteği kaybetme, ekonomik zorluklar, gibi birçok stresli yaşam olayına neden olduğunu göstermektedir.
Anahtar Sözcükler: Boşanma, çocuk, boşanmanın etkileri.
   
  Abstract
  There is now strong consensus in the research literature that children whose parents have divorced are at increased risk of displaying a variety of problem behaviors compared to children living in continuously intact families. Divorce can be a profound catalyst for psychological, social, and economic change. Also, many studies have documented short-term and long-term negative effects of parental marital conflict and divorce for offspring, including poorer academic, social, and psychological outcomes. Researches indicate that adult offspring of divorce were experiencing more problems lifelong and evaluate divorce their own marriages than do young adults from intact families. It has been suggested that the long-term consequences of parental divorce for adult attachment and quality of life may prove to be more serious than the short-term emotional and social problems noted in childhood. As a result, divorce may lead to further stressful experiences such as disruption in parent-child relationships, loss of emotional support, economic hardship, and as well as numerous other stressful life events.
  Keywords: Divorce, children, effects of divorce.
    
  Full Text /Tam Metin  [PDF]  [DjVu]