Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2013; 5(2):162-178; (Çevrimiçi  yayın tarihi - Online publication date: 02 Şubat 2013 /  February 02, 2013; doi: 10.5455/cap.20130511)

  İnfertilite Tedavisinde Karşılaşılan Psikososyal Sorunlar
Psychosocial Problems during Infertility Treatment
Nurcan Kırca, Türkan Pasinlioğlu
Özet
  İnfertilite, eşlerin her ikisi için genellikle psikolojik olarak tehdit edici, duygusal olarak stresli, ekonomik olarak pahalı ve genellikle tanı-tedavi amacıyla yapılan işlemler nedeniyle fiziksel olarak acı veren karmaşık, durumsal bir krizdir. İnfertilitenin fiziksel, psikolojik, sosyal, duygusal ve maddi etkileri vardır. İnfertil çiftler toplumsal olarak büyük bir baskı altındadırlar ve problemin çok özel olması nedeniyle sorunu gizleme ihtiyacı duymaktadırlar. Gebelik konusundaki sorunları ailesi ve yakınlarıyla paylaşmamak infertil kişileri desteksiz bırakmaktadır. Çiftler infertilite deneyimlerini, yaşamlarının en stresli deneyimi olarak tanımlamaktadırlar.
Anahtar Sözcükler: İnfertilite, psikososyal sorunlar, yardımcı üreme teknikleri.
   
  Abstract
  Infertility is a complex situation crisis which is often psychologically-threatening and emotionally stressful for both partners as well as economically expensive and causes physical pain due to the operations performed for diagnosis and treatment purposes. Infertility has physical, psychological, social, emotional and financial impacts. Infertile couples are under a great social pressure, and need to conceal the problem as it is exceptionally private for them. Infertile individuals are destitute of support when they do not share their pregnancy problems with their families and relatives. Couples define their infertility experience as the most stressful experience of their lives.
  Keywords: Infertility, psychosocial problems, assisted reproductive techniques.
    
  Full Text /Tam Metin  [PDF]  [DjVu]