Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2013; 5(2):204-219; (Çevrimiçi  yayın tarihi - Online publication date: 23 Şubat 2013 /  February 23, 2013; doi: 10.5455/cap.20130513)

  Şizo-obsesif Bozukluk
Schizo-obsessive Disorder
Volkan Gelegen, Lut Tamam
Özet
  Şizofrenide obsesif-kompulsif belirtiler yaygın olarak görülmektedir. Şizofrenide görülen obsesif-kompulsif belirtiler/bozukluk hakkındaki güncel genetik, nörobiyolojik, klinik ve epidemiyolojik veriler obsesif kompulsif bozukluk ile birlikte görülen şizofreninin bir komorbiditeden daha fazlası olduğunu, şizofreni hastaları arasında özgül bir grubu temsil ediyor olabileceğini ortaya koymuştur. Henüz bu hastalara özgü bir hastalık profili ortaya konulamadıysa da şizo-obsesif hastalarla ilişkili klinik, nörobiyolojik çalışmalar yaygın olarak yürütülmektedir.
Anahtar Sözcükler: Şizofreni, obsesif kompulsif bozukluk, şizo-obsesif bozukluk.
   
  Abstract
  Obsessive-compulsive features are common in schizophrenia. Current genetic, neurobiological, clinical and epidemiological data about obsessive-compulsive symptoms/disorder in schizophrenia suppose that schizophrenia combined with obsessive compulsive disorder is more than a mere comorbidity. Epidemiologic and neurobiological evidence suggest that the patients with comorbid obsessive compulsive disorder and schizophrenia may present a special category among patients with schizophrenia. Although a specific profile has not been emerged yet; clinical, neurobiological research about schizo-obsessive patients have been extensively pursued.
  Keywords: Schizophrenia, obsessive compulsive disorder, schizo-obsessive disorder.
    
  Full Text /Tam Metin  [PDF]  [DjVu]