Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2013; 5(2):220-231; (Çevrimiçi  yayın tarihi - Online publication date: 24 Şubat 2013 /  February 24, 2013; doi: 10.5455/cap.20130514)

  Kadınlarda Bipolar Bozukluk
Bipolar Disorder in Women
Sermin Kesebir, Leman İnanç, Çiğdem Hazal Bezgin, Fatma Cengiz
Özet
  Bipolar bozuklukta cinsiyetin etkisini araştıran çalışmalar son yıllarda giderek artmaktadır. Karma atak ve disforik durumlar, depresif atak, hızlı döngülülük, mevsimsel gidiş, hipotiroidi, migren ve obezite başta olmak üzere bedensel hastalık eştanısı bipolar bozukluğu olan kadınlarda erkeklerden daha sık gö-rülmektedir. Alkol ve madde kullanım bozukluğu eş tanısı erkek bipolar bozukluk olgularında daha sık olmakla birlikte, kadınlarda alkol ve madde kullanım bozukluğu geliştirme riski, erkek bipolar bozukluk olgularına göre daha yüksektir. Bipolar bozukluğu olan kadınlarda iki yaşam dönemi, gebelik ve doğum sonrası dönem, alevlenme ve yinelemeler yönünden özel önem taşımaktadır.
Anahtar Sözcükler: Kadın, cinsiyet, bipolar bozukluk, mani.
   
  Abstract
  The research on gender's role in bipolar disorders has drawn significant interest recently. The presentation and course of bipolar disorder differs between women and men. Women experience depressive episodes, dysphoric mood, mixed states, rapid cycling and seasonal patterns more often than men. Comorbidity, particularly thyroid disease, migraine, obesity, and anxiety disorders laso occur more frequently in women than men. On the other hand men with bipolar disorder are also more likely than women to have problems with drug or alcohol abuse. The pregnancy and postpartum period is a time of high risk for onset and recurrence of bipolar disorder in women. .
  Keywords: Female, gender , bipolar disorder, mania.
    
  Full Text /Tam Metin  [PDF]  [DjVu]