Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2013; 5(2):232-245; (Çevrimiçi  yayın tarihi - Online publication date: 27 Şubat 2013 /  February 27, 2013; doi: 10.5455/cap.20130515)

  Ergen Özkıyımlarında Bilişsel Etmenler ve Çarpıtmaların Rolü
Role of Cognitive Factors and Distortions in Adolescent Suicides
Bedriye Öncü, Ayşegül Sakarya
Özet
  Özkıyım davranışı, ergen ölüm nedenleri arasında ilk sıralarda yer alan, önemli bir klinik sorundur. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre 15-44 yaş arası nüfusta üçüncü en sık ölüm nedeni özkıyımdır. Ülkemizde 15-24 yaş grubunun ölüm nedenleri arasında ikinci sıradadır. Özkıyımı öngörmede psikiyatrik bozukluk, önceden özkıyım girişimi varlığı, sosyal, kültürel ve ailesel özellikler bilinen risk etmenleridir. Ancak ergenin bilişsel gelişim düzeyi ve bilişsel şemaları da en az diğer etmenler kadar önemlidir. Ergenlerde özkıyım davranışına neden olan bilişsel etmenlerin anlaşılması, önleme ve tedavi için ciddi öneme sahiptir. Ergen özkıyımlarında rol oynayan bilişsel etmenler ve çarpıtmalar arasında; umutsuzluk, sorun çözme, bilişsel katılık, ya hep ya hiç biçiminde düşünme, mükemmeliyetçilik, kişisel algılama, felaketleştirme ve zaman perspektifi sayılabilir. Bu yazıda ergenlerde özkıyım davranışı ve ilişkili bilişsel etmenler kısaca gözden geçirilmiştir.
Anahtar Sözcükler: Ergen, özkıyım, bilişsel çarpıtmalar.
   
  Abstract
  Suicide is one of the leading causes of adolescent death and is an important clinical problem. According to World Health Organization, it is the third most common cause of death for 15-44 age group worldwide and is the second most common cause of death for 15-24 age group in Turkey. The presence of a psychiatric disorder and previous suicidal acts, social, cultural and family related factors are well known predictors of suicide. However, cognitive developmental level and schemes are as important as the other factors. For prevention and treatment, it is essential to understand cognitive factors that lead adolescents to suicide. Cognitive factors and distortions that might have a role in adolescent suicides are hopelessness, problem solving deficits, cognitive rigidity, dichotomous thinking, perfectionism, personalizing, and catastrophising and time perspective. In this article, adolescent suicide and related cognitive factors are briefly reviewed.
  Keywords: Adolescent, suicide, cognitive distortions.
    
  Full Text /Tam Metin  [PDF]  [DjVu]