Yıl / Year: 2014    Cilt / Volume: 6     Sayı / Number: 1
[Kapak Sayfası - Cover Page]                                                       [İçindekiler - Table of Contents]

  Major Depresif Bozuklukta Nöroinflamatuvar Hipotez [Neuroinflammatory Hypothesis in Major Depressive Disorder]
  Gülfizar Sözeri-Varma
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2014; 6(1):1-9
  [Özet-Abstract]  [PDF(Article in Turkish) (Çevrimiçi yayın / Published online: 07 Mayıs 2013 / May 07, 2013)
  Sosyal Anksiyete Bozukluğu Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu Birlikteliği [Comorbidity of Social Anxiety Disorder and Attention Deficit Hyperactivity Disorder]
  Ahmet Koyuncu, Zerrin Binbay
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2014; 6(1):10-19
  [Özet-Abstract]  [PDF(Article in Turkish) (Çevrimiçi yayın / Published online: 26 Temmuz 2013 / July 26, 2013)
   
Aleksitimi: Tedavi Girişimleri [Alexithymia: Treatment Interventions]
  Miray Şaşıoğlu, Çağla Gülol, Ahmet Tosun
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2013; 6(1):22-31
  [Özet-Abstract]  [PDF] (Article in Turkish) (Çevrimiçi yayın / Published online: 15 Mayıs 2013 / May 15, 2013)
   
Bariatrik Cerrahinin Psikiyatrik ve Psikososyal Yönleri [Psychiatric and Psychosocial Aspects of Bariatric Surgery]
  Güzin Mukaddes Sevinçer, Halil Coşkun, Numan Konuk, Süleyman Bozkurt
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2014; 6(1):32-44
  [Özet-Abstract]  [PDF] (Article in Turkish) (Çevrimiçi yayın / Published online: 17 Mayıs 2013 / May 17, 2013)
   
  Şizofrenide Şiddet [Violence in Schizophrenia]
Hatice İmer Aras
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2014; 6(1):45-55
  [Özet-Abstract]  [PDF] (Article in Turkish) (Çevrimiçi yayın / Published online: 22 Mayıs 2013 / May 22, 2013)
   
  Göçün Psikososyal Boyutu [Psychosocial Aspects of Migration]
  Ayla Tuzcu, Kerime Bademli
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2014; 6(1):56-66
  [Özet-Abstract]  [PDF] (Article in Turkish) (Çevrimiçi yayın / Published online: 01 Ağustos 2013 / August 01, 2013)
   
  Çocuk İstismarında Rehabilitasyon ve Tedavi Merkezleri [Residential Treatment Centers for Child Abuse]
  Serhat Nasıroğlu
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2014; 6(1):67-78
  [Özet-Abstract]  [PDF] (Article in Turkish) (Çevrimiçi yayın / Published online: 29 Ekim 2013 / October 29, 2013)
  Akut Psikiyatrik Bakımda Bir Profesyonel Kontrol Yöntemi: Hemşirelik Gözlemleri [A Professional Containment Method in Acute Psychiatric Care: Nursing Observations]
  Selma Sabancığulları, Arzu Anıl Açıl, Saliha Hallaç
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2014; 6(1):79-91
  [Özet-Abstract]  [PDF] (Article in Turkish) (Çevrimiçi yayın / Published online: 01 Ağustos 2013 / August 01, 2013)