Yıl / Year: 2016    Cilt / Volume: 8     Sayı / Number: 1
[Kapak Sayfası - Cover Page]                                                       [İçindekiler - Table of Contents]

  Psikiyatrinin Yeni Kodları: MikroRNA’lar [Novel Codes of Psychiatry: MicroRNAs]
  Mehmet Akif Camkurt, Salih Coşkun, Serkan Güneş, Nermin Yücel
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2015; 8(1):1-18
[PDF] (Article in Turkish)
  P-glikoprotein ve Tedaviye Dirençteki Rolü [P-glycoprotein and its Role in Treatment Resistance]
  Işıl Göğcegöz Gül, Gül Eryılmaz, K. Oğuz Karamustafalıoğlu
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2016; 8(1):19-31
[PDF] (Article in Turkish)
Tip 2 Diabetes Mellitus’ta Sağlık Davranış Değişiminde Transteoretik Model Temelli Motivasyonel Görüşme Tekniği [Motivational Interview Method Based on Transtheoretical Model of Health Behaviour Change in Type 2 Diabetes Mellitus]
  Alime Selçuk Tosun, Handan Zincir
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2016; 8(1):32-41
[PDF] (Article in Turkish)
Psikiyatrik Bozukluklarda Modafinil Kullanımı [Use of Modafinil in Psychiatric Disorders]
  Mehmet Hanifi Kokaçya, Ümit Sertan Çöpoğlu, Musa Şahpolat, Mustafa Arı
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2016; 8(1):42-51
  [PDF] (Article in Turkish)
   
  Cinsel Sorunların Çözümünde PLISSIT Modelinin Etkisi [Effect of PLISSIT Model on Solution of Sexual Problems]
Esra Uslu, Selma İnfal, Menekşe Nazlı Ulusoy
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2016; 8(1):52-63
  [PDF] (Article in Turkish)
   
  Epilepsi Hastalarında Aleksitimi, Mizaç ve Karakter Özellikleri [Alexithymia, Temperament and Character Traits in Patients with Epilepsy]
  Filiz İzci
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2016; 8(1):64-75
  [PDF] (Article in Turkish)
   
  Elektrokonvulsif Tedavi Anestezisinde Rokuronyum-Sugammadeks [Rocuronium-Sugammadex in Anesthesia for Electroconvulsive Therapy]
  Nilay Taş, Esra Yancar Demir
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2016; 8(1):76-84
  [PDF] (Article in Turkish)
  Psikiyatrik Bozukluklarda Tedavi Uyumu [Treatment Adherence in Psychiatric Disorders]
  Mehmet Emin Demirkol, Lut Tamam
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2016; 8(1):85-93
[PDF] (Article in Turkish)