Yıl / Year: 2016    Cilt / Volume: 8     Sayı / Number: 3
[Kapak Sayfası - Cover Page]                                                       [İçindekiler - Table of Contents]

  Bilişsel Davranışçı Terapilerde Üçüncü Kuşak Yaklaşımlar [Third Wave of Cognitive Behavioral Therapies]
  Sevginar Vatan
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2016; 8(3):190-203
[PDF] (Article in Turkish)
  Yetişkinliğe Geçiş: Türkiye’de Demografik Ölçütler Bağlamında Kuramsal Bir Gözden Geçirme [Transition to Adulthood: A Theoretical Review in the Context of Demographic Criteria in Turkey]
  Hasan Atak, Cemre Erten Tatlı, Gökçe Çokamay, Hanife Büyükpapuşcu, Figen Çok
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2016; 8(3):204-227
[PDF] (Article in Turkish)
Şizofreni Hastalarının Ailelerine Yönelik Telepsikiyatrik Müdahalelerin Etkinliği [Effectiveness of Telepsychiatry Interventions for Families of Patients with Schizophrenia]
  Birgül Özkan, Reyhan Eskiyurt
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2016; 8(3):228-243
[PDF] (Article in Turkish)
Anne Çocuk Etkileşiminde Farklı Bir Yaklaşım: Theraplay Oyun Terapisi [A Different Approach to Mother and Child Interaction: Theraplay Play Therapy]
  Arzu Akar Gençer, Ayşe Belgin Aksoy
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2016; 8(3):244-254
  [PDF] (Article in Turkish)
   
  Bipolar Bozuklukta Uyku [Sleep in Bipolar Disorder]
Necla Keskin, Lut Tamam
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2016; 8(3):255-265
  [PDF] (Article in Turkish)
   
  Alzheimer Hastalarında Müzik Terapinin Etkinliği: Sistematik Derleme [Effectiveness of Music Therapy in Alzheimer Patients: Systematic Review]
  Neslihan Lök, Kerime Bademli
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2016; 8(3):266-274
  [PDF] (Article in Turkish)
   
  Boşanma mı yoksa Çocuk için Evliliği Sürdürmek mi? Çocuğun Psikolojik Uyumu Açısından Önemli Bir Soru [Divorce or Continue Marriage for Child? An Important Question about Psychological Adjustment of Child]
  Nilgün Öngider Gregory
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2016; 8(3):275-289
  [PDF] (Article in Turkish)
  Yeni Bir Nöropsikolojik Kavram Olarak Tamamlanma İhtiyacı [Need for Closure as a New Neuropsychological Concept]
  Hasan Atak, Moin Syed, Figen Çok, Zahide Tonga
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2016; 8(3):290-302
[PDF] (Article in Turkish)
   
  Psikiyatride Akademik Terbiye veya Pedagojik Psikiyatri [Academic Moral in Psychiatry or Pedagogical Psychiatry]
  Osman Özdemir
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2016; 8(3):303-308
[PDF] (Article in Turkish)