Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2010; 2(3):417-420  (Çevrimiçi  yayın tarihi - Online publication date: 18 Mayıs 2010 / May 18, 2010)

  EDİTÖRE MEKTUP / LETTER TO THE EDITOR
  Psikotik Bozukluklarda Mikrokimerizm Etyolojik Bir Faktör Olabilir mi? Bir Hipotez Önerisi
  Could Microchimerism be an Etiological Factor in Psychotic Disorders? A Hypothetical Suggestion
   
  Bülent Demirbek
   
  Özet
  Bu editöre mektupta, mikrokimerizmin psikotik bozuklukların nedenini açıklayabilecek bir etyolojik faktör olabileceği biçiminde bir hipotez ortaya konmuş ve bu varsayımı değerlendirmede kullanılabilecek bazı çalışma önerileri aktarılmıştır
  Anahtar Sözcükler: Mikrokimerizm, Kimerizm, Psikotik Bozukluklar
   
  Abstract
  In this letter to the editor, a possible etiologic relationship between microchimerism and psychotic disorders has been hypothezied and several study proposals that could be used in the testing of this hypothesis has been suggested.
  Keywords: Microchimerism, Chimerism, Psychotic Disorders
   
  Full Text /Tam Metin  [PDF]