Yıl / Year: 2010    Cilt / Volume: 2     Sayı / Number: 3
[Kapak Sayfası - Cover Page]                                                       [İçindekiler - Table of Contents]

  Üreme Hormonları ve Duygudurum Bozuklukları [Reproductive Hormones and Mood Disorders]
  Sermin Kesebir, Arzu Etlik Aksoy
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2010; 2(3):281-307
  [Özet-Abstract ]   [PDF]    (Article in Turkish) (Çevrimiçi yayın / Published online: 12 Mart 2010 / March 12, 2010)
   
  Möbius Sendromunda Otizm: Eştanı mı, Rastlantı mı? [Autism in Moebius Syndrome: Comorbidity or a Coincidental State? ]
İbrahim Durukan, Tümer Türkbay
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2010; 2(3):308-317
  [Özet-Abstract]    [PDF]    (Article in Turkish) (Çevrimiçi yayın / Published online: 18 Mart 2010 / March 18, 2010)    
   
  Tıbbi Hastalıklarda Depresyon: Tanısal Sorunlar [Depression in Medical Disorders: Diagnostic Problems]
  Mehmet Hamid Boztaş, Özden Arısoy
Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2010; 2(3):318-332
  [Özet-Abstract]    [PDF]     (Article in Turkish) (Çevrimiçi yayın / Published online: 29 Mart 2010 / March 29, 2010)      
   
  Psikiyatrik Hastalıklarda Radyolojik Görüntüleme: Yeni Gelişmeler [Radiologic Imaging in Psychiatric Disorders: Recent Developments]
  Düzgün Yıldırım
Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2010; 2(3):333-361
  [Özet-Abstract]    [PDF]     (Article in Turkish) (Çevrimiçi yayın / Published online: 22 Nisan 2010 / April 22, 2010)      
   
  Okul Reddi: Klinik Özellikler, Tanı ve Tedavi [School Refusal: Clinical Features, Diagnosis and Treatment]
  Kayhan Bahalı, Ayşegül Yolga Tahiroğlu
Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2010; 2(3):362-383
  [Özet-Abstract]    [PDF]     (Article in Turkish) (Çevrimiçi yayın / Published online: 26 Nisan 2010 / April 26, 2010)      
   
  Delüzyonel Parazitoz: Klinik Özellikleri, Tanı ve Tedavi [Delusional Parasitosis: Clinical Features, Diagnosis and Treatment]
  Gonca Karakuş
Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2010; 2(3):384-400
  [Özet-Abstract]    [PDF]     (Article in Turkish) (Çevrimiçi yayın / Published online: 15 Mayıs 2010 / May 15, 2010)      
   
  Çocuk Ergen Ruh Sağlığında Epidemiyolojik Çalışmalar: Yöntemsel Bir Bakış [Epidemiologic Studies in Child and Adolescent Psychiatry: A Review of Methodology]
  Onur Burak Dursun, Taner Güvenir, Aylin Özbek
Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2010; 2(3):401-416
  [Özet-Abstract]    [PDF]     (Article in Turkish) (Çevrimiçi yayın / Published online: 17 Mayıs 2010 / May 17, 2010)      
   
Psikotik Bozukluklarda Mikrokimerizm Etyolojik Bir Faktör Olabilir mi? Bir Hipotez Önerisi [Could Microchimerism be an Etiological Factor in Psychotic Disorders? A Hypothetical Suggestion]
  Bülent Demirbek
Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2010; 2(3):417-420
  [Özet-Abstract]    [PDF]    (Article in Turkish) [PDF in English- Provisional]  (Çevrimiçi yayın / Published online: 18 Mayıs 2010 / May 18, 2010)